Logo
21. 08. 2020

013: DRAGAN PETROVEC: KATERIH MASK PRIČUJOČEGA KARNEVALA SE JE BATI?

 

ko so zatrepetale prve zaplate

ko se je v premoru zgodil korak

ko se je zora prikradla v škržatje petje

ko so se stopala sušila na soncu

ko so počasno temeljite misli sestavile

lesket razbitega stekla na soncu

ko se je v pajčevine na oboku

ujelo oko, veliko kakor svet

Dragan Petrovec.

Pravnik, penolog. Profesor. Strokovnjak na področju izvrševanja zapornih kazni. Kolumnist in pisatelj.